Disclaimer


Disclaimer voor https//:www.aqprcoffroadracing.com
AQP RC OFF ROAD RACING (Kamer van Koophandel: 04046060), hierna te noemen AQP-RC, verleent u hierbij toegang tot https//:www.aqprcoffroadracing.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
AQP-RC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
AQP-RC spant zich in om de inhoud van https//:www.aqprcoffroadracing.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op https//:www.aqprcoffroadracing.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AQP-RC.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https//:www.aqprcoffroadracing.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met AQP-RC. Voor op https//:www.aqprcoffroadracing.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan AQP-RC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AQP-RC en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AQP-RC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.